Bringmas integritetspolicy

Bringma värnar om din personliga integritet och skyddar personuppgifter på bästa
sätt. I denna integritetspolicy redogörs för dina rättigheter och hur dina uppgifter
hanteras.
När du bokar tid noteras ditt telefonnummer, din e-mailadress och ditt för- och
efternamn. Förnamn och efternamnsversal noteras i min kalender för att markera
bokad tid.
Anteckningar förs under besöket hos mig för att kunna ge dig bästa möjliga hjälp i
kommande behandlingar. Anteckningarna förvaras utan namn i en pärm. Varje kund
har en kod och koden står på  anteckningarna. Förteckningen över koder och
kundnamn förvaras separat. På kodlistan finns ditt namn och telefonnummer. Din e-
mailadress kan finnas med som kontakt i mitt mailprogram om du och jag har haft
kontakt via mail. Mailen raderas kontinuerligt. Jag berättar inte för någon att du anlitat
mig eller delar det som framkommit under behandlingen.
På kvittot som du får vid betalningen står ditt namn. Bokföringslagen kräver att allt
bokföringsmaterial sparas i 7 år. Bokföringsmaterialet sparas och fotas för att digitalt
lagras i mitt bokföringsprogram. Endast jag har lösenordet till programmet och den
redovisningskonsult som hjälper mig med  och bokföringdeklarationen har tillgång till dessa
uppgifter men verkar under tystnadsplikt.
Din mailadress o namn sparas på bokningsystemet och kan komma att användas för eventuella nyhetsbrev och erbjudanden från friskstugan eller bringma Friskvård.
Om du inte vill ta emot detta är du välkommen att meddela mig via tex mail eller telefon för att ta bort dig ur systemet.
Då jag ständigt kompetensutvecklar mig dokumenteras vissa behandlingar och
lämnas utan personuppgifter till aktuella lärare.
Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet. Jag varken delar eller
säljer dem vidare.

Om du vill ha information om vilka anteckningar jag har om dig, för att begära rättelse
eller radering, kontaktar du mig. Har du inte varit aktiv som kund det senaste året
raderar jag själv de anteckningar jag gjor/journalanteckningar.
Denna integritetspolicy finns för genomläsning vid besök och du
godkänner den när du bokar en tjänst . Du kan närsomhelst återkalla ditt
samtycke.
Vid synpunkter på förvaringen eller nyttjandet av dina personuppgifter, vänd dig i
första hand till mig och i andra hand till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.