Mentala/emotionella behandlingar

Tänker, känner och gör du det du vill göra eller tycks du gå åt ett annat håll? Har du någon rädsla eller fobi som påverkar din vardag? Vill du uppleva mer inre lugn, harmoni och balans? Önskar du en mer kärleksfull relation till dig själv eller någon annan? I en många gånger stressad vardag händer det att vi glömmer bort oss själva och upplever oss splittrade eller stressade.

I de mentala/emotionella behandlingarna används olika tekniker/metoder tex energipsykologi, neuvroenergetisk psykologi, tapping, psykopraktik, akupressur, kraniosakrallt. mm, inkluderar även balansering även chakror och aouran där det behövs.

Under behandlingen kommunicerar vi med varandra och för ett samtal utifrån vad du vill dela gällande tex tankar, minnen, känslor, drömmar och visioner.

Genom olika tekniker som gör skillnad på djupet ökar möjligheterna till förändring.

 (Utbildad i psykopraktik genom kinesiologiskolan)

Reiki/Reiki distans 

Reiki kommer från Japan och syftar till att öka livsenergin, vårt qi, för ett ökat flöde i  kroppen, bättre inre balans, ökad självläkning o minskad smärta genom mjuk handpåläggning men förmedlas även i vår aoura utan handpåläggning. Så Reikin kan passa för dig som inte önskar någon beröring alls men ändå vill komma på behandling. 

Jag brukar ofta förklara hur Reiki kan påverka utifrån ett västerländskt perspektiv. Fysiskt kan vi bla påverka det aoutonoma nervsystemet när vi kommer till ro, släpper stress o får en lugnare sinnesstämning. Ökad läkning o minskad smärta när vi slappnar av mer. Vi ökar vårt må bra hormon, oxytocin, vid beröring. Vi påverkar det limbiska känslosystem när vi får möjlighet att släppa tex oro o pladdrande tankar o kanske får vi nya djupare insikter. 

Under Reiki kan du både komma med en intention o önskan eller bara landa o ta emot o vara i det som är. Chakrabalansering ingår.

Reiki kan även förmedlas på distans.  

Du som klient tar emot Reiki där du befinner dig och det sker en kort återkoppling med terapeuten efteråt? via mibil, för möjlighet att dela upplevelsen. 

Många säger sig uppleva reiki på distans starkare än på plats men så behöver det inte se ut, utan varje reikitillfälle är unikt o upplevs olika, både utifrån individ och tillfälle. 

Under en distans session förekommer ingen fysisk beröring men kan upplevas omfamnande, hållande, omhändertagande med närvaro. 

utbildad genom Solcarina

Lugn och ro

För mig är healing ett stort begrepp och finns i många olika former. Lugn o ro behandling brukar upplevas som en skön omhändertagande behandling och syftar till att  påverka det autonoma  nervsystemet att stilla sig och komma till ro o avkoppling. Terapeuten håller inkännande mjukt o  intuitivt sina händer på olika ställen på kroppen för att hjälpa kropp o själ till stillhet. 

Vi börjar med ett kort samtal när du kommer. Kanske vill du fråga något eller dela med dig av ditt behov eller intention.I alla behandlingar jag erbjuder bibehålls kläderna på men kom gärna i mjuka bekväma kläder.Upplevelserna varierar utifrån varje session och individ. De flesta känner sig lugna, rofyllda och mer i kroppen, andra känner sig fyllda av energi eller får insikter. Vissa upplever en reningsprocess eller somnar en stund och de finns de som inte känner eller upplever någonting. 

Min ambition och intention är att se dig, individuell och unik . Skapa den trygghet och harmoni som behövs för  för att du ska komma närmare de mål just du har.