Andlig Healing

För mig är healing ett stort begrepp och finns i många olika former. Healing betyder läkande.

Vid den andliga healingen börjar vi med ett kort samtal när du kommer. Kanske vill du fråga något eller dela med dig av ditt behov eller intention.

Den andliga healingen riktas inte, utan jobbar intuativt ovanför och runt omkring dig i aouran, för ditt högsta bästa där och då. Behandlingen avslutas med en balansering av dina chakran. Ingen kroppsberöring sker. Efter behandlingen kan du dela din upplevelse ifall du önskar.

Upplevelserna av en andlig healingbehandling varierar utifrån varje session och individ. En del känner sig lugna och rofyllda, andra känner sig fyllda av energi eller får insikter. Vissa upplever en reningsprocess eller somnar en stund och de finns de som inte känner eller upplever någonting. 

Healingen kan kompletteras med mer fysisk balansering om så önskas.

Erbjuder även distanshealing

Diplomerad av MariaTherese Agerhill Mithera Devellopment (MariaTherese Agerhill) och Candidus 

 

Mentala/emotionella behandlingar

Tänker, känner och gör du det du vill göra eller tycks du gå åt ett annat håll? Har du någon rädsla eller fobi som påverkar din vardag? Vill du uppleva mer inre lugn,harmoni och balans? Önskar du en mer kärleksfull relation till dig själv eller någon annan? I en många gånger stressad vardag händer det att vi glömmer bort oss själva och upplever oss splittrade eller stressade.

I de mentala/emotionella behandlingarna använder jag mig av av olika tekniker tex energipsykologi, neuvroenergetisk psykologi, tapping, psykopraktik mm, samtidigt som vi kommunicerar med varandra.

Genom olika tekniker som gör skillnad på djupet ökar möjligheterna till förändring.

                  (Utbildad i psykopraktik genom kinesiologiskolan)